Praja Rajyam Party Songs

Praja Rajyam - Chiranjeevi(2009):
Music :: Mani Sharma
Prajarajayam

Hightlights:

 1. Ram Charn Tej first time sung a song for his Dad PRP.
Download
 1. Prajarajyameedi Prajalandaridi - Ram Charan Tej
 2. Annaya tho - Tippu
 3. Avineethiki Vachenu - S.P.Bala Subramanyam
 4. Bhambham bolle - Hema Chandar, Malavika
 5. Eddo Viplavam - Ranjit
 6. Jaajiri bhanjare - Mallikharjun
 7. Jaya Jaya Jayapradham - Ranjit, Rahul Nambiyar, Naveen, Muralidhar
 8. Kadulutundi - Ranjit, Naveen, Muralidha
 9. Neenu saitham - S.P.Bala Subramanyam
 10. Yudam bhedire - Ranjit, Rahul Nambiyar, Naveen
________________________________________________

No comments:

Post a Comment